03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో చేపల పరిశ్రమపై అవగాహన సదస్సు - 16th Sep 2019.
read more...
   new
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో రిటైర్డ్ సైనికులకు గుడ్డ సంచులు పంపిణీ - 12th Sep 2019.
read more...
   new
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో కెరీర్ గైడెన్స్ పై అవగాహన సదస్సు- 11th Sep 2019.
read more...
   new
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పై అవగాహన సదస్సు- 9th Sep 2019.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో మెగా దంత వైద్యశిబిరం- 30th Aug 2019.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో ఆరోగ్యంపై అవగాహన సదస్సు - 27th Aug 2019.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో వ్యాసరచన పోటీలు - 25th Aug 2019.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత యోగ శిక్షణ తరగతులు - 11th Aug 2019.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో కూచిపూడి నృత్య శిక్షణ తరగతులు - 31st July 2019.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు కెరీర్ గైడ్ లైన్స్ సదస్సు - 17th July 2019.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తకాలు, బ్యాగ్ ల పంపిణీ - 9th July 2019.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏ ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్స్ డే వేడుకలు కార్యక్రమం - 1st July 2019.
read more...
--------------------------------------------
03   ఎంసీఏలో వేసవి క్రీడా శిబిరం ముగింపు కార్యక్రమం - 4th June 2019.
read more...
--------------------------------------------